Huurvoorwaarden

Algemeen:

Voor het huren van onze fietsen vragen wij geen borg, maar wel een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart). De huursom moet bij aanvang van de huurperiode contant voldaan worden.

Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om per factuur de huursom te voldoen (> 5 fietsen).

De gehuurde fietsen moeten uiterlijk om 21.00 uur op de huurdag terug zijn. Op afspraak kan dit wijzigen.

U kunt uiterlijk tot 72 uur voor aanvang van de huur kosteloos annuleren tenzij anders is afgesproken.

Overige voorwaarden:

Artikel 1.

De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2.

Derhalve is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden.

Artikel 3.

De in Artikel 2 bedoelde kosten zullen uiterlijk op de gestelde inleverdatum van de fiets contant worden voldaan aan de verhuurder.

Artikel 4.

Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de verhuurder voor elke dag, dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur (21.00 uur) op de inleverdatum, vermeerderd met een boete van € 10,00 voor iedere dag dat de fiets te laat wordt teruggebracht.

Artikel 5.

Te allen tijde is de verhuurder gerechtigd zijn vorderingen op de huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen.

Artikel 6.

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de fiets, zijnde € 299,00 voor een 28 inch fiets en € 225,00 voor een kinderfiets.

Artikel 7.

De huurder zal als een goed beheerder de door hem gehuurde fiets verzorgen, geheel op eigen risico.

Artikel 8.

De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.

Bovenstaande voorwaarden zijn de standaardvoorwaarden betreffende verhuur/huur van fietsen, gedeponeerd d.d. 30 maart 1979 bij de Griffie van de arrondisementsrechtbank te ’s Gravenhage door de Nederlandse Christelijk Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren, geregistreerd onder nr. 37/1979.